Günəşdə zəifləmə prosesi gedir

Günəşdə zəifləmə prosesi gedir

Günəşin səhtində son zamanlar maqnit fəallığı nəzərə çarpacaq dərəcədə azalıb və rekord həddə çatıb.

Günəşdə fəallıq onun üzərindəki ləkə və partlamara əsasən müəyyən edilir. Günəş aktivliyi sikli təqribən 11 il davam edir.

Fəallıq zamanlarında maqnit qasırğaları güclənir. Bu isə texniki problemlərlə yanaşı, insanların səhhətində də problemlər yarada bilər.

Alimlər izahe dirlər ki, bir müddət qabağa kimi Günəş maksimum aktiv fazada olub. Belə ki, partlamaların sayı çoxillik normadan bir neçə dəfə çox olub. Ancaq 2008-ci ildən başlayan sikl rekord dərəcədə zəifdir.

Elm adamlarını bu məsələ narahat etsə də, 2 il öncə müəyyən dərəcədə aktivliyin artması onları sakitləşdirib.